BAUMIT Estrich E225

Podkład podłogowy

Na wszystkie podłoża mineralne
Specyfikacja produktu

Fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania cementowych podkładów podłogowych, obróbki ręcznej lub maszynowej. Skład: Cement, piasek, dodatki. Zastosowanie: Produkt może być stosowany na wszystkich podłożach mineralnych, do wykonywania jastrychów zespolonych i niezwiązanych z podłożem, pływających oraz ogrzewanych. Nadaje się również do stosowania na zewnątrz jako podkład na tarasach i balkonach pod warunkiem wykonania na nim izolacji.