CAPAROL CapaSol LF Konzentrat

Środek gruntujący

do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
Wodorozcieńczalny
Bezrozpuszczalnikowy
Bardzo wydajny
Specyfikacja produktu

Wodorozcieńczalny, nie barwiony środek gruntujący (koncentrat) przeznaczony do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. Specjalny środek gruntujący do egalizacji mocnych, silnie i/lub nierównomiernie chłonnych, porowatych powierzchni. Doskonale nadaje się do gruntowania porowatych, silnie chłonnych podłoży jak np. tynki, nie wypalona cegła, beton komórkowy, kamień naturalny i płyty gipsowo­kartonowe a także beton, lekki beton, zawierające cement szpachle i zaprawy cementowe Disbocret, jastrychy cementowe i anhydrytowe. Wszystkie zwarte, gładkie powierzchnie jak np. stare powłoki malarskie lub gotowe elementy budowlane z czystego gipsu należy ­ w zależności od charakteru podłoża – zagruntować środkami Caparol­Tiefgrund TB, CapaGrund Universal lub Caparol­Haftgrund.
Właściwości:
Wodorozcieńczalny, koncentrat, o słabym, przyjemnym zapachu, bezrozpuszczalnikowy, bardzo wydajny.