CAPAROL Capatect Mineral Leichtputze R i K

Tynk mineralny-lekki

gotowe do użycia po zarobieniu wodą
Wysoce przepuszczalne dla pary wodnej
Specyfikacja produktu

Tynk mineralny­lekki, modyfikowany, nowej generacji, na zaprawie wapienno­cementowej, o fakturze kornika lub baranka.
Zastosowanie:
Tynki mineralne­lekkie, dostarczane w stanie suchym, gotowe do użycia po zarobieniu wodą, dekoracyjne, o fakturze kornika lub baranka. Stosowane jako wierzchnia warstwa w systemach ociepleń / na: Capatect 100, Capatect Mineral, Surowym betonie, starych tynkach mineralnych, tynkach podkładowych grupy PII i PIII
Składnik krajowych systemów ociepleń posiadających krajowe Aprobaty Techniczne: Capatect 100, Capatect Mineral, Tynków Capatect MLP R i K nie należy stosować na powierzchniach z wykwitami solnymi, jak również na podłożach z tworzyw sztucznych lub drewna.
Właściwości:
• Niepalne w systemie Capatect 100 z płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej.
• NRO w systemie Capatect Mineral z płytami termoizolacyjnymi ze styropianu.
• Wysoce przepuszczalne dla pary wodnej.
• Łatwe w obróbce dzięki dodatkowi lekkich wypełniaczy.
• Bardzo wydajne dzięki bardzo niskim wartościom zużycia i łatwej obróbce.
• Przyjazne dla środowiska.
• Spoiwo: cement biały i białe wapno hydratyzowane z niewielką ilością dodatków organicznych.
• Dodatek substancji uszlachetniających w celu hydrofobizacji oraz ułatwienia obróbki i poprawy przyczepności.