CAPAROL Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht

Dwuskładnikowa powłoka epoksydowo-karborundowa

do wykonywania antypoślizgowych, odpornych na ścieranie powłok wierzchnich
Barwiona
Niskoemisyjna
Specyfikacja produktu

Barwiona, dwuskładnikowa (2K) powłoka epoksydowo­karborundowa do wykonywania antypoślizgowych, odpornych na ścieranie powłok wierzchnich. Również jako warstwa wierzchnia w systemie Disboxid EP­Antistatik­System.
Zastosowanie:
Do stosowania na posadzkach mineralnych o średnim (miekkie ogumienie, obciążenie na oś maks. 2t) obciążeniu mechanicznym w pomieszczeniach przemysłowych, rzemieślniczych, garażach parkingowych i na parkingach podziemnych, które wymagają wykończenia antypoślizgowego. Dzięki zminimalizowanej emisji LZO (lotnych związków organicznych) polecana jest do stosowania w pomieszczeniach pobytu osób "szczególnie wrażliwych" jak np. w ośrodkach zdrowia, szpitalach, szkołach, przedszkolach itp. Antypoślizgowa powłoka wierzchnia w systemie Disboxid EP­Antistatik­System. 

Przetestowana i zatwierdzone zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materialów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób "wrażliwych" np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Właściwości:
• Niskoemisyjna
• Podlega kontroli TÜV
• Do wykonywania antypoślizgowych powłok wierzchnich w jednym cyklu. Nie wymaga posypywania piaskiem kwarcowym
• Wysoce odporna na ścieranie, antypoślizgowa powłoka przy niewielkim zużyciu
• Wysoka odporność powłoki na obciążenia mechaniczne
• Bardzo duża odporność na działanie związków chemicznych
• Możliwość wykonania powłoki wierzchniej o długotrwałym przewodnictwie elektrycznym wg. DIN EN 61340­5­1; DIN EN 61340­4­1 i DIN EN 61340­4­5 w systemie Disboxid EP-Antistatik­System.
• Możliwość kontrolowania i utrzymywania zużycia materiału na stałym poziomie dzięki typowej dla niego metodzie obróbki.